رژیم مالیاتی شهروند غیرمقیم در پرتغال

راه‌های اشتراک‌گذاری:

آنچه در این مقاله می‌خوانید

رژیم مالیاتی شهروند غیرمقیم (NHR) برای افرادی کاربرد دارد که اقامت پرتغال را دارا بوده ولی در طول 5 سال گذشته فعالیتی که منجر به پرداخت مالیات شده باشد نداشته‌اند. این روش به آنها اجازه می‌دهد به مدت 10 سال متوالی از این روش مالیاتی استفاده کنند.

رژیم مالیاتی پرتغال برای شهروندان غیر مقیم

رژیم مالیاتی شهروند غیرمقیم (NHR) : – برای افرادی‌ست که دارای اقامت پرتغال هستند، اما در 5 سال گذشته فعالیتی که موجب پرداخت مالیات بشود، نداشته‌اند. – همچنین آن‌ها اجازه دارند به مدت 10 سال متوالی از این روش مالیاتی استفاده کنند.

شرایط متقاضی برای استفاده از رژیم مالیاتی پرتغال

  • دست‌کم 183 روز پیوسته یا ناپیوسته در طول 1 سال در پرتغال اقامت داشته باشد؛ یا؛
  • در شرایطی که اقامت دائم دریافت شده است، تا روز 31 دسامبر هر سال دارای ملکی در پرتغال باشد.
برای اینکه فرد شرایط استفاده از این رژیم مالیاتی را داشته باشد، باید درخواست خود را تا 31 مارس سال بعد ارائه دهد. دولت پرتغال سپس مجوز استفاده از رژیم مالیاتی NHR را برای وی صادر می‌کند.

پس از تأیید مجوز استفاده از NHR تحت شرایط بالا، 10 سال مالیاتی با شروع می‌شود:

  • حقوق‌های بازنشستگی که از خارج از کشور تحصیل می‌شوند از مالیات معاف هستند. (اگر آن کشورها عضو توافق لغو مالیات دوگانه (ATADT) باشند.)

  • گرچه این درآمدها از مالیات معاف هستند، از آنها برای تعیین میزان مالیات بر درآمدهای بالقوه‌ی دیگر استفاده می‌شود.

مزایا

اگر فرد درآمد دیگری در خاک پرتغال داشته باشد، بر تمامی درآمدها 20 درصد مالیات اخذ می‌شود (برای 10 سال آینده). در سال 2014، 5/3 درصد مالیات اضافه به دلیل تغییرات در بودجه‌ی دولت اعمال شده است. اما اگر درآمد تنها از طریق حقوق بازنشستگی باشد هیچ مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید